2019-10-20 19 32 05
AbeShinzo:I’m nembie give me gp piz
あ!総理なにかお困りで!
2019-10-20 19 32 47
ははーん。カネが欲しいと
AbeShinzo:thx bless u!!
2019-10-20 19 33 08
もっと欲しいでしょ。お金
AbeShinzo:no thx